Obchodné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

Dodacia doba väčšiny tovaru uvedeného v obchode je do 5 dní. Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dodacia doba individuálna a bude Vám oznámená e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Vám náhradná doba nebude vyhovovať, máte právo objednávku zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom.

Tovar si tiež môžete vyzdvihnúť priamo u nás v predajni Cajgel (Endurashop) na tr. A. Hlinku 55 v Nitre, (areál atletického štadióna TJ Stavbár) v čase podľa otváracích hodin predajne, na základe telefonického alebo písomného dohovoru (tel.: 0911 828 691, e-mail: obchod@endurashop.sk)

Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné s 20% DPH. V cene nie je zahrnuté poštovné. Zmena cien vyhradená.

Pri zasielaní tovaru v rámci SR účtujeme základné poštovné.

Ceny poštovného zahŕňajú "Poistenie" a sú zavislé od výšky celkovej sumy objednávky a to nasledovne:

SPS

do 50€                6,50,- Eur (vrátane DPH)
51 - 120€            4,50 Eur (vrátane DPH)
nad 121€             zdarma

PACKETA

Z - Point (Výdajné miesto)

do 100€              2,50 Eur (vrátane DPH)
nad 101€            zdarma

HD - Home delivery, doručenie kuriérom

do 50€                4,50,- Eur (vrátane DPH)
51 - 120€            2,50 Eur (vrátane DPH)
nad 121€             zdarma

Tovar zasielame expresnou službou UPS, kedy je tovar doručený v nasledujúci deň od podania zásielky. Taktiež aj cez spoločnosť PACKETA HD - Home delivery, kedy je tovar doručený 2-3 deň od podania zásielky. Podmienkou zasielania cez SPS a PACKETY je udanie mobilného telefónneho čísla. 

Pri zasielaní tovaru mimo SR účtujeme poštovné podľa aktuálneho cenníka kuriérskych spoločností.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Všetok tovar uvedený v e-obchode si môžete prezrieť aj zakúpit v kamennej predajni Cajgel (Endurashop) na tr. A. Hlinku 55 v Nitre, (areál atletického štadióna TJ Stavbár) v čase podľa otváracích hodin predajne, na základe telefonického alebo písomného dohovoru (tel.:0911 828 691, e-mail: obchod@endurashop.sk).

Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné s 20% DPH. V cene nie je zahrnuté poštovné a balné.

Pravidlá a podmienky pre využívanie Vernostného programu:

a) Vernostný program sa vzťahuje na všetkých zákazníkov Endurashop-u, ktorí nakupujú z online objednávkového systému, podľa štandardných obchodných podmienok. Za objednávky realizované mimo tento e-shop sa body nepripočítavajú!

b) Princípom programu je zbieranie bodov / kreditov . Každý zákazník získava body nasledovne : Po zrealizovaní nákupu sa na účet kupujúceho pripíšu vernostné body (kredity), ktoré sa dajú použiť ako zľava pri ďalšom nákupe zmenou bodov na kupón. Za každých 10 € hodnoty nákupu zákazník získava 1 bod ( 0,15 € ).

c) Kredity sú pripočítavané vždy až po uhradení objednávky. Vernostné body/kredity sú počítané z celkovej zaplatenej čiastky s DPH. Počet nazbieraných bodov je možné kedykoľvek skontrolovať po prihlásení v sekcii môj účet (moje vernostné body).

d) Vernostné kupóny sa dajú kombinovať s ďalšími kupónmi a zľavami.

Zľavy a akcie, prípadne iné zvýhodnenia pri nákupe tovaru budú uvedené v blogu INFORMACIE v časti Zľavy v Endurashope.

Zmena cien vyhradená.

Podmienky výmeny tovaru

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 7 - § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákon č. 102/2014 Z.z.

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru aj bez uvedenia dôvodu (na odstúpenie zmluvy) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na konci tohto odseku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

a) Ak si budete želať, vymeníme Vám tovar za inú veľkosť alebo farbu.
b) Tovar musí byť celkom nepoškodený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek) a doporučujeme použiť originálne obaly, v ktorých Vám tovar bol doručený.
c) Zákazník hradí doručenie na našu adresu, tovar bude expedovaný v lehote uvedenej u vybraného druhu tovaru.

Tu je možné stiahnuť  formulár vrátenia peňazí

Záruka vrátenia peňazí

a) Ak okamžite po dodaní tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú obratom zaslané nazad.
b) Tovar musí byť celkom nepoškodený, schopný ďalšieho predaja (vrátane informačných visačiek) a doporučujeme použiť originálne obaly, v ktorých Vám tovar bol doručený.
c) Zákazník musí odoslať zásielku spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od dodania tovaru.
d) Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej zloženky.

Záručná doba

Na všetok ponúkaný tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Preto si odložte spolu s daňovým dokladom aj doklad z pošty o prebratí zásielky, ktorý je nútne predložiť spolu s reklamáciou.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu. Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením, nepodliehajú záručnej dobe.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

V prípade že nebudete s tovarom spokojný, zavolajte nám alebo pošlite e-mail a my sa pokúsime o nápravu.

 

Reklamačný poriadok

a) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby.

b) Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom obchod@endurashop.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené.

c) Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci, v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e- mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

d) V závislosti na druhu chýb a za podmienok stanovených obecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, najmä aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

e) Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

f) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka

Alternatívny spôsob riešenia sporov

a) Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim CYKLOPOINT s.r.o., so sídlom Golianovo 513,951 08 , Golianovo IČO: 45 984 743 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

c) Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Poistenie zásielky

Všetky zásielky sú poistené proti strate a poškodeniu počas prepravy. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité skontrolovať zásielku počas preberania či nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) je nutné okamžite spísať záznam o poškodení zásielky (na pošte, u kuriéra), alebo spísať reklamáciu ohľadom poškodenej zásielky a zároveň nás informovať o tejto skutočnosti. Pokiaľ zákazník prevezme poškodenú zásielku a neoznámi poškodenie prepravcovi, nebude už možné vyreklamovať závady zavinené prepravcom.
Pokiaľ je obal nepoškodený (neroztrhnutý, viditeľne nezdeformovaný, alebo iným zistitelným spôsobom nepoškodený), a napriek tomu je tovar závadný uplatňuje si zákazník reklamáciu voči dodávateľovi v rámci záručnej doby.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu CYKLOPOINT, s.r.o.  na stránkach www.endurashop.sk IČO 45984743 sídlo Golianovo 513, 951 08 Golianovo , Slovenská republika spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je CYKLOPOINT, s.r.o. IČO 45984743 so sídlom Golianovo 513 ,951 08 Golianovo , Slovenská republika (ďalej len „Správca“);

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: noroivancik@gmail.com, tel.: +421 918 674 389;

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.endurashop.sk.;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.endurashop.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Presta Shop (systém e-shopu);

  • Slovenská pošta (doručovacia služba);

  • Packeta (Doručovacia služba)

  • GLS (Doručovacia služba)

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: noroivancik@gmail.com;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.endurashop.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 11.11 2022

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
513/1991 Zb. Obchodný zákonník

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom objednávania cez náš internetový obchod, neváhajte kontaktovať nás na adrese obchod@endurashop.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A,
Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk